Międzynardowe Pokazy Pirotechniczne 2015 Katowce, Warszawa